IMPORTANT! Pentru a îmbunătăţi relaţia cu tine acest site foloseşte cookie-uri (eng. cookies).
Pentru mai multe detalii apasă aici. Dacă esti de acord cu acest lucru atunci poti [x] închide acest avertisment.
 

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal


Societatea GLOBELA TRADE SRL cu sediul în Bucuresti, sector 1, Str. Aviator Mircea Zorileanu, nr.91, et.1, CUI RO36526082, („Globela” sau „Operatorul”) prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
1. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal de catre Globela Trade Srl
Potrivit dispozițiilor art. 6 din Regulamentul general privind protecția datelor (UE) nr. 679/2016, prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
d )prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor lor.

2. Scopul Prelucrării
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este vanzarea/furnizarea de marfuri in mod direct cat si prin intermediul platformei on-line (www.tolsentools.ro ) la cererea clienţilor Globela Trade Srl, constand in serviciile de comercializrae ale produselor marca Tolsen si Joka.

Pentru emiterea facturii fiscale, a avizului de insotire a marfii si a livrarii produselor comandate la destinatar (persoana vizata) solicitate de clienţii săi, societatea Globela Trade Srl poate colecta și prelucra date cu caracter personal transmise de persoane fizice/persoane juridice, prin reprezentanti, care solicită o ofertă de produse sau care încheie un contract cu societatea noastra.În cazul persoanelor juridice, Globela Trade Srl colectează și utilizează datele personale aparținând reprezentanților legali, împuterniciților sau altor persoane desemnate ca persoane de contact în relația cu societatea noastra.De asemenea, Globela Trade Srl poate colecta date personale furnizate de orice persoană fizică care solicită informații privind produsele marca Tolsen si Joka, în vederea livrării, furnizării de informații sau pentru desfășurarea oricăror alte activități în legătură cu furnizarea produselor marca Tolsen si Joka.

Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, în funcție de modalitatea în care alegeți să comunicați cu noi: telefonic, prin intermediul poștei electronice, prin utilizarea website-ului www.tolsentools.ro, prin contactarea unui reprezentant de vânzări sau agent din rețeaua de magazine proprii sau în mod direct, prin comunicarea datelor dvs. personalului nostru din teren.

3. Categorii de date utilizate de Globela Trade Srl
În funcție de serviciile prestate, datele pe care le putem colecta și prelucra sunt cele de identificare, cele de facturare și date de contact precum: nume, prenume, CNP, seria și numărul cărții de identitate și alte date din actul de identitate, adresa de e-mail, număr de telefon, profesie/funcție deținută, adrese de domiciliu / facturare / livrare produse, informații bancare (date privind cardul bancar, contul IBAN, dacă este necesar pentru efectuarea unei plăți la achiziția unui produs sau în cazul plății unei facturi). Aceste date sunt necesare pentru încheierea și executarea contractului, livrarea produselor, facturare și încasare și orice alte activități care țin de derularea contractului cu societatea Globela Trade Srl.

Transmiterea acestor date este necesară furnizării produselor marca Tolsen si Joka. În lipsa acestor informații, Globela Trade Srl nu va putea presta către dvs. produsele/serviciile solicitate.

De asemenea, există situații în care vom colecta și înregistra temporar e-mailurile sau mesajele din formularele de contact, dar și imaginea, ori de câte ori vã prezentați într-unul dintre magazinele noastre. Imaginea dvs. ce ar putea fi înregistrată de către camerele de supraveghere instalate în magazinele Globela nu este folosită în alte scopuri, aceste înregistrări fiind efectuate și păstrate pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor și bunurilor comercializate.

Exceptând cele menţioante mai sus, societatea Globela Trade Srl se angajează să nu dezvăluie datele personale conţinute de documentele fiscale si de expediere/transport pregătite, la solicitarea clienţilor săi, decât în cazul în care trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

4. In ce scopuri sunt utilizate datele dvs. de către Globela Trade Srl?
Globela Trade Srl colecteaza, prelucreaza si pastreaza datele dumneavostra in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri:

a) Furnizarea produselor marca Tolsen si Joka si derularea contractului cu Globela Trade Srl. Datele pe care Globela Trade Srl le colecteazã, prelucreazã şi pãstreazã în acest scop sunt, în mare parte, date cu caracter personal necesare pentru derularea mai multor operatiuni necesare in vederea furnizarii produselor marca Tolsen si Joka si derularii contractului cu Globela Trade Srl, cum ar fi:

- Pregatirea, negocierea si transmiterea de oferte;
- Starea comenzilor si livrarea produselor;
- Facturarea produselor si incasarea platilor;
- Contactarea sau informarea in legatura cu orice problema legata de furnizarea produselor marca Tolsen si Joka;
- Intocmirea, derularea si administrarea unui contract;
- Verificarea si recuperarea debitelor;
- Cercetare de piață, statistică, urmărire și monitorizare a vânzărilor și a comportamentului consumatorului;
- Gestionarea volumului și a modului de utilizare a produselor;
- Evaluarea produselor si serviciilor oferite.

b) Marketing. Societatea Globela Trade Srl utilizeaza datele personale pentru a transmite oferte de produse oferite de Globela Trade Srl adaptate nevoilor dvs., numai daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens. Datele personale ne ajuta sa stim care sunt asteptarile si nevoile dvs. cu privire la produsele pe care vi le oferim. Astfel, va vom include in campaniile noastre promotionale.Pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si beneficii, va puteti exprima oricand optiunea de a primi comunicari comerciale, astfel:

- In cazul persoane fizice: prin completarea Formularului de acord de prelucrare a datelor in scop de marketing disponibil pe www.tolsentools.ro in sectiunea Prelucrarea Datelor, dar si in magazinele noastre.
- In cazul persoane juridice: prin contactarea reprezentantului de vanzari alocat (daca exista) sau prin transmiterea unui E-mail la adresa: globelatrade@gmail.com

Dupa exprimarea consimtamantului dvs., Globela Trade Srl va putea transmite comunicari comerciale prin orice mijloc de comunicare: e-mail, telefonic, SMS, posta sau alte canale specifice.

c) Indeplinirii obiectului nostru de activitate. Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate.

În scopul prevenirii fraudelor si a prevenirii infractiunilor, Globela Trade Srl inregistreaza video atat la interior cat si la exterior sediile si birourile de vanzari, fara insa a transmite sau divulga aceste inregistrari catre alte persoane, cu exceptia organelor statului competente.

5. Cui pot fi comunicate sau transferate datele dvs. de către Globela Trade Srl?
Globela Trade Srl poate comunica sau transfera datele cu caracter personal ale dvs. in conditiile in care acest lucru este necesar pentru furnizarea produselor sau executarea contractului, pentru a asigura un interes legitim al Globela Trade Srl sau pentru indeplinirea unei obligatii legale, catre urmatoarele categorii de destinatari:

- Companii care presteaza servicii in numele Globela Trade Srl (angajati, colaboratori si agenti implicati in furnizarea serviciilor sau comercializarea / livrarea produselor);
- Societati de recuperare creante;
- Societati ce ofera servicii de tip posta/curierat;
- Furnizori de software si/sau echipamente;
- Alti subcontractanti ai Globela Trade Srl;

Partenerii contractuali ai Globela Trade Srl, in vederea promovarii produselor si serviciilor comercializate de acestia, exclusiv pe baza acordului dvs. exprimat in prealabil. Autoritati publice care au dreptul legal de a solicita astfel de informatii, precum Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, instante de judecata sau arbitrale, precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale.

6. Cât timp stocăm datele dumneavoastră?
Ca regula generala, Globela Trade Srl prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada executarii Contractului si ulterior le va stoca pentru un termen cuprins intre 3 si 5 ani calculat de la data incetarii relatiei contractuale. In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, Globela Trade Srl va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.Datele cu caracter personal colectate in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat dumneavoastra, insa nu mai mult de 3 ani de la data incetarii Contractului.

7. De unde colectează Globela Trade Srl datele dvs.?
In general, Globela Trade Srl colecteaza datele in mod direct, dar si prin persoane imputernicite sa presteze servicii pentru Globela Trade Srl, de la terti diversi, in cazul in care v-ati exprimat acordul pentru transferul de date, sau de pe mediile online, prin Cookie-uri.In cazul clientilor persoane juridice, reprezentantul legal sau imputernicitul in relatia cu Globela Trade Srl este responsabil pentru datele personale pe care le ofera cu privire la alte persoane (angajati, utilizatori ai serviciilor contractate etc.) si are obligatia de a informa aceste persoane cu privire la scopul transmiterii.

8. Care sunt drepturile pe care le aveți cu privire la datele colectate de către Globela Trade Srl?
Globela Trade Srl va permite exercitarea drepturilor prevazute de legislatia in vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, dupa cum urmeaza:

- dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal prelucrate de Globela Trade Srl, de a obtine confirmarea faptului ca prelucreaza sau nu datele dvs.
- dreptul de acces la datele dvs. si la informatii precum scopurile prelucrarii, categoriile de date, categoriile de destinatari sau destinatarii acolo unde este posibil, perioada de stocare preconizata. In cazul in care datele personale nu sunt colectate direct de la dvs., sursa acestor date precum si, acolo unde este cazul, existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri;
- dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea acestora;
- dreptul la stergerea datelor cu caracter personal in cazul in care prelucrarea datelor personale nu mai este necesara, atunci cand va retrageti consimtamantul sau in alte cazuri prevazute in mod expres de legislatia in domeniu dupa expirarea perioadei de retentie (a se vedea sectiunea Cat timp sunt pastrate datele dvs?);
- dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cand nu este afectata relatia contractuala sau indeplinirea obligatiilor de catre oricare dintre parti;
- dreptul la portabilitatea datelor, care consta in posibilitatea de a solicita Globela Trade Srl transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs., intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si transmis catre un alt operator;
- dreptul de opozitie la prelucrarea datelor cu caracter personal, in orice moment, in mod gratuit in anumite situatii permise de lege (de exemplu atunci cand prelucrarea datelor personale are ca temei interesul legitim al Globela Trade Srl), inclusiv dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Persoana vizata are posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie.
- dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
- dreptul de a obtine de la Globela Trade Srl, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an privind confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de Globela Trade Srl;
- dreptul de a obtine de la Globela Trade Srl, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) nr. 679/2016, in special a datelor incomplete sau inexacte;
- dreptul de a obtine de la Globela Trade Srl la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Regulamentului (UE) nr. 679/2016;
- dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza;
- dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, care v-au fost inculcate.

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video
Globela Trade Srl utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității unitatii. Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat la securitate fizică. Astfel subsistemele de televiziune în circuit închis funcționează în relație de colaborare cu celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

Globela Trade Srl garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două luni). În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va consemna în Registrul înregistrărilor care depășesc durata de stocare, gestionat de administratorul sistemului.

In toate cazurile, retragerea consimtamantului isi va produce efectele in termen de maxim 30 de zile de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa societatii Globela Trade Srl cu o cerere scrisă, datată şi semnată la următoarea adresă de E-mail: globelatrade@gmail.com

9. Ce măsuri de securitate a adoptat Globela Trade Srl pentru a vă proteja datele?
Globela Trade Srl acorda o importanta deosebita protectiei datelor dvs. si a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate care sunt revizuite si adaptate periodic pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste masuri se numara:

- Globela Trade Srl utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si procedurilor de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale in vigoare;
- Regulamentul intern de organizare si functionare al Globela Trade Srl contine reglementari cu privire la confidentialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul unitatii;
- Personalul Globela Trade Srl este instruit in ceea ce priveste securitatea si confidentialitatea datelor cu caracter personale care sunt prelucrate;
- Accesul la computerele ce contin baze de date cu caracter personal este restrictionat cu cont/user si parola;
- Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma tertelor persoane straine, iar accesul la bazele de date este permis doar persoanelor autorizate in acest sens;

Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.